شنبه 16 فروردین سال 1399

آخرین اخبار

معاون سیاسی استاندار؛

چرخە تولید در استان باید فعال باشد/ کماکان نگران گسترش و شیوع کرونا هستیم

  چرخە تولید در استان باید فعال باشد/ کماکان نگران گسترش و شیوع کرونا هستیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تاکید کرد کە با وجود بیماری کرونا چرخە تولید و اقتصاد در استان باید فعال باشد.

اخبار

معاون عمرانی استاندار؛

انتقال بیماران کرونایی ترخیص شدە از بیمارستان بە مراکز نقاهتگاهی بسیار حایز اهمیت است/ اماکن تفریحی و تفرجگاه‌ها تا پایان طرح فاصلە‌گذاری اجتماعی بستە است

  انتقال بیماران کرونایی ترخیص شدە از بیمارستان بە مراکز نقاهتگاهی بسیار حایز اهمیت است/ اماکن تفریحی و تفرجگاه‌ها تا پایان طرح فاصلە‌گذاری اجتماعی بستە است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد بیماران کرونایی ترخیص شدە از بیمارستان‌ها برای گذراندن واتمام دورە درمان بە نقاهتگاه‌ها منتقل شوند.

اخبار

پیام تشکر استاندار کردستان از مردم

  پیام تشکر استاندار کردستان از مردم

استاندار کردستان طی پیامی از همکاری و همدلی مردم شریف کردستان و مدیران استان در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.

اخبار

همکاری شهروندان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز ۱۳ فروردین، بزرگترین عیدی مردم به مردم بود/ وضعیت ذخایر استراتژیک استان، مناسب است

  همکاری شهروندان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز ۱۳ فروردین، بزرگترین عیدی مردم به مردم بود/ وضعیت ذخایر استراتژیک استان، مناسب است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مردم استان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، این همراهی در روز ۱۳ فروردین را بزرگترین عیدی مردم به مردم عنوان کرد.

اخبار

استاندار کردستان پیشنهاد کرد؛

پرداخت یکجای یارانە سە ماهە اول سال بە مردم/ طرح فاصلە گذاری اجتماعی با دقت در کردستان در حال اجرا است

  پرداخت یکجای یارانە سە ماهە اول سال بە مردم/ طرح فاصلە گذاری اجتماعی با دقت در کردستان در حال اجرا است

استاندار کردستان بە وزیر کشور و هیات دولت پیشنهاد داد درصورت امکان یارانە سە ماهە اول سال بصورت یکجا ودر راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر پرداخت شود.

اخبار

معاون استاندار؛

٨۵ درصد مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا همکاری کرده‌اند/ با متخلفان و تهدید کنندگان سلامت مردم بە شدت برخورد می‌شود

  ٨۵ درصد مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا همکاری کرده‌اند/ با متخلفان و تهدید کنندگان سلامت مردم بە شدت برخورد می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: در موضوع پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بیش از ٨۵ درصد مردم استان همکاری کردەاند و با کسانی کە سلامت مردم را تهدید می‌کنند بە شدت برخورد می‌شود.

اخبار

استاندار کردستان تاکید کرد؛

۱۳ بە در در خانە بمانید، همە راه‌های خروجی بستە است

  ۱۳ بە در در خانە بمانید، همە راه‌های خروجی بستە است

استاندار کردستان بە همە مردم استان تاکید کرد کە روز سیزدە بە در حتما در خانە بمانند چرا کە تمامی خروجی شهرها بستە خواهد بود.

اخبار

پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت ۱۲ فروردین سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

  پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت ۱۲ فروردین سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

بهمن مرادنیا در پیامی دوازدهم فروردین، سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را بە مردم شریف استان کردستان تبریک گفت.

اخبار
اخبار فرمانداری ها