یک شنبه 5 بهمن سال 1399

معاون عمرانی استاندار کردستان

شهرداریها ایجاد درآمد پایدار را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند

  شهرداریها ایجاد درآمد پایدار را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: شهرداریهای تابعه ایجاد درآمد ثابت و پایدار را جهت تامین منابع مالی پروژه های عمرانی سرلوحه قرار دهند.

اخبار اقتصادی و عمرانی

اجرای طرح نمایشگاه بین‌المللی و پایانه صادراتی اولویت استان است

  اجرای طرح نمایشگاه بین‌المللی  و پایانه صادراتی اولویت استان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با اشاره به معرفی ۵ طرح برای بهره مندی از مشوق های صادراتی، گفت: اجرای 2 طرح نمایشگاه بین‌المللی سنندج و پایانه صادراتی مرز باشماق از مهمترین اولویت های استان است.

اخبار اقتصادی و عمرانی

بهرە سد ژاوە باید بە مردم برسد / ۷٦۰ میلیارد تومان برای احداث سد ژاوە هزینە شدە است / برای دفاع از منافع استان می‌جنگیم

  بهرە سد ژاوە باید بە مردم برسد / ۷٦۰ میلیارد تومان برای احداث سد ژاوە هزینە شدە است / برای دفاع از منافع استان می‌جنگیم

استاندار کردستان بە صراحت از آبگیری سد ژاوە حمایت کرد و گفت منافع سدی کە ۷٦۰ میلیارد تومان برای احداث آن هزینە شدە است باید بە مردم استان برسد.

اخبار

دوران سربازی می‌تواند فرصت مناسبی برای مهارت آموزی جوانان باشد

  دوران سربازی می‌تواند فرصت مناسبی برای مهارت آموزی جوانان باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، دوران خدمت سربازی را فرصتی مناسب برای مهارت آموزی عنوان و اظهار داشت: مشاغل مورد نیاز امروز و آینده جامعه باید شناسایی شود و مهارت آموزی چه برای سربازان و چه برای سایر افراد برمبنای این نیازسنجی باشد.

اخبار اقتصادی و عمرانی

استاندار کردستان:

کردستان برای توسعە همە جانبە نیازمند همکاری گستردە رسانە ملی است

  کردستان برای توسعە همە جانبە نیازمند همکاری گستردە رسانە ملی است

استاندار کردستان تصریح کرد کە برای توسعە همە جانبە استان نیازمند همکاری گستردە رسانە ملی هستیم.

اخبار

ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان را باید در سطح کشور معرفی کرد

  ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان را باید در سطح کشور معرفی کرد

استاندار کردستان بر معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش کشاورزی در سطح کشور و به منظور توسعه همه جانبه آن تاکید کرد.

اخبار

حمایت از شرکت‌های فعال طرح تکاپو، مورد تاکید دولت است

  حمایت از شرکت‌های فعال طرح تکاپو، مورد تاکید دولت است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، بر ضرورت حمایت از شرکت های فعال طرح تکاپو در استان تاکید کرد و گفت: حمایت از این شرکت های نوآور مورد تاکید دولت است.

اخبار اقتصادی و عمرانی

مهارت آموزی، لازمه ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

  مهارت آموزی، لازمه ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، آموزش های مهارتی را لازمه ایجاد شغل های نوین و خارج از حلقه اشتغال سنتی در روستاها عنوان کرد.

اخبار اقتصادی و عمرانی