چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

اخبار فرهنگی و سیاسی

وحدت رویە و اعتماد آفرینی کلید موفقیت در مقابلە با بیماری کرونا است

مدیرکل حوزە استاندار و عضو شورای اطلاع رسانی استان کردستان وحدت رویه و اعتماد آفرینی را دو راهکار اساسی برای مقابله با بیماری کرونا عنوان کرد.
وحدت رویە و اعتماد آفرینی کلید موفقیت در مقابلە با بیماری کرونا است

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ علی مفاخری در جلسه شورای اطلاع رسانی استان که به موضوع بیماری کرونا اختصاص داشت، با انتقاد از وجود مباحث گوناگون و بعضا متناقض در حوزه اطلاع رسانی بیماری کرونا گفت: انتشار اخبار گوناگون و غیر علمی از منابع مختلف بە ویژە در فضای مجازی موجب سردرگمی مردم می شود کە این رویە باید تغییر پیدا کند.

 وی ایجاد وحدت رویە در اطلاع رسانی و جلب اعتماد مردم در مقابله موثرتر با بیماری کرونا را حایز اهمیت برشمرد و گفت: اگر نتوانیم اعتماد مردم را به برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده ستاد ملی و استانی مقابله با بیماری کرونا جلب کنیم بی گمان کاری از پیش نخواهد رفت.

مفاخری ایجاد یک ساز و کار تبلیغاتی و اطلاع رسانی وسیع و متنوع در شکستن چرخه بیماری کرونا را مهم ارزیابی کرد و گفت: اطلاع رسانی به جامعه باید به نحوی صورت بگیرد که بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.

 مدیر کل حوزه استاندار کردستان با بیان اینکه متاسفانه مردم نسبت به زدن ماسک بی توجه شده اند، افزود: مردم را باید قانع کنیم که ماسک سلاحی برنده در مقابله با بیماری کرونا است و این امر با اطلاع رسانی دقیق و اعتماد سازی حاصل می شود.
بازدید [ 99636 ]
برچسب ها