چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

معرفی و مفاهیم

تعاریف عناوین

استاندار:

اداره امور هر استان به عهده یک نفر مامور عالیرتبه کشوری بنام استاندار واگذار می شود که در حدود مقررات و قوانین جاری مملکت بر فرمانداران، بخشداران و مسئولان ارگانها و نهادهای حوزه ماموریت خود باستثنای مقامات قضایی نظارت عالیه دارد. استانداران در قلمرو ماموریت خود نمایندگان عالی دولت محسوب می شوند و مسئولان اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تام و عالیه دارد. استانداران همانند سایر ماموران در استان تابع مقررات و نظام اداری هستند. استاندار طبق قانون استخدام کشوری خارج از کادر است و بالاتر از معاون وزیر کشور است و عملا یک مامور عالی وزارت منصوب می گردد.

فرماندار:

فرماندار در حوزه ماموریت خود نماینده دولت و مسئول حفظ سیاست عمومی است و ریاست عالیه بر سایر ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموریت خود دارد.

بخشدار:

- بخشدار کسی است که از طرف وزیر کشور در بخش زیر نظر فرماندار انجام وظیفه می نماید (فرهنگ لغت معین).
- بخشدار کسی است که امور یک بخش را تحت نظر فرماندار بعهده دارد (دهخدا).
- اداره امور هر بخش بعهده یک مامور وزارت کشور بنام بخشدار است (وزارت کشور).

اهداف و وظایف

هدف:

اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها و دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور.

وظایف کلی
 • 1- اجرای سیاست عمومی دولت در سراسر کشور
 • 2- نظارت در کار وظایف ماموران کشوری در استانها – شهرستانها
 • 3- حفظ امنیت و انتظامات در سراسر کشور
 • 4- حفظ و مراقبت مرزها و انتظام ورود و خروج اتباع ایران و خارجی و ورود و خروج کالا در مرزها
 • 5- انجام امر انتخابات عمومی
 • 6- نظارت بر عمران شهرها و روستاها و سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تامین رفاه و آسایش عمومی
 • 7- کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها و نقاط مرزی کشور از طریق سازمانهای مربوطه.
 • 8- کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلایات طبیعی از قبیل حریق ، سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان از طریق آموزش عمومی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه.
 • 9- نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداری
 • 10- اجرای مقررات مربوط به وظیفه عمومی در سراسر کشور
 • 11- تهیه و تنظیم آمار نفوس از طریق ثبت هویت و وقایع اربعه کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج برای استفاده عمومی و کمک در پیشرفت عمران و آبادی
 • 12- اشتراک مساعی با سازمانهای مربوطه جهت انجام طرحهای عمران محلی
 • 13- نظارت بر امر تامین خوار و بار و مایحتاج عمومی
وزارت کشور:

این وزارت در زمان ناصرالدین شاه تاسیس و در سال 1310 اساسنامه آن بنام وزارت داخله به تصویب رسید.

اهداف وزارت کشور:
 • 1- حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور
 • 2- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهار چوب قوانین
 • 3- اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
 • 4- حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت مردم
 • 5- نظارت بر اداره نقاط کشور از طریق استانداران ، فرمانداران و بخشداران
 • 6- شناسایی هویت افراد
 • 7- رفع بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه
وظایف وزارت کشور:
 • 1- مسائل امنیتی و انتظامی
 • 2- مسائل سیاسی و اجتماعی
 • 3- مسائل عمرانی و شهرداریها

بازدید [ 8364 ]
برچسب ها