چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

فرمهای مهم

نام فرم    
اتباع - انتقالي ازدواج
اتباع - پرسشنامه مربوط به مرد خارجي 2
اتباع - پرسشنامه مربوط به مرد خارجي
اتباع - صور كارت مجدد
اتباع - فرم درخواست انتقال
اتباع - مجوز ثبت ازدواج
اتباع - مدارك لازم جهت ثبت ازدواج مرد ايراني با زن خارجي
اتباع - مدارك لازم جهت صدور پروانه زناشويي زن ايراني با مرد خارجي
اتباع - وضعيت تردد اتباع و مهاجرين
اتباع - هزينه دريافت كارت
دفتر ارزیابی - برگه اعلام شكايت  
دفتر ارزیابی - برگه نظرسنجي  
دفتر ارزیابی - نمونه برگه گزارش تخلفات  
سرمایه گذاری - اطلاعات مربوط به پيشنهاد دهنده / سرمايه گذار داخلي
سرمایه گذاری - اطلاعات مربوط به طرح پيشنهادي
انتخابات - پرسشنامه اعلام داوطلبي عضويت در شوراهاي اسلامي كشوري  
امور اجتماعی- آئین نامه سازمانهای مردم نهاد  
امور اجتماعی- آئین نامه مرکز ساماندهی متکدیان  
امور اجتماعی - فرم گزارش مالی سمنها  
هماهنگی امور اقتصادی - آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 92  
هماهنگی امور اقتصادی - آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی  
هماهنگی امور اقتصادی - سند ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج.ا.ا  
هماهنگی امور اقتصادی - سوالات متدوال در زمینه امور گمرکی  
هماهنگی امور اقتصادی - ظرفیت های تجاری استان  
هماهنگی امور اقتصادی - عناوين خدمات گمركي  
هماهنگی امور اقتصادی - قانون ساماندهی مبادلات مرزی  
هماهنگی امور اقتصادی - توانمندیهای استان - کشاوورزی  
هماهنگی امور اقتصادی - توانمندیهای استان -صنعت و معدن  
هماهنگی امور اقتصادی - توانمندیهای استان - حوزه سرمایه گذاری
هماهنگی امور اقتصادی - توانمندیهای استان - صنایع دستی و گردشگری  
هماهنگی امور اقتصادی - مشوقهای سرمایه گذاری92  
هماهنگی امور اقتصادی - وضعیت عمومی استان  

بازدید [ 7652 ]
برچسب ها