چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان

فرانک قدسی

 

تلفن: 08733163832

 

اطلاعیه ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در استان کردستان

اطلاعیه ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در استان کردستان

بازدید [ 8946 ]
برچسب ها