چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

استاندار

معرفی استاندار

 • نام : بهمن مرادنیا                                                     
 • محل تولد:  بیجار
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۴
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

 • رئیس امور جهادگران استان کردستان
 • معاون رییس سازمان جهاد سازندگی استان کردستان
 • مدیر امور پشتیبانی و بازرگانی سازمان جهادسازندگی استان کردستان
 • مشاور معاون وزیر جهاد سازندگی
 • مشاور عالی وزیر جهاد سازندگی
 • مدیر عامل شرکت فجر اعتبار
 • نماینده شهرستان بیجار و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم)

 

 

معرفی استانداران پیشین

ردیف نام شروع مسئولیت ردیف نام شروع مسئولیت
1 ابراهیم یونسی 1358/01/01 8 عبدالحسین باقرزاده 1367/12/11
2 محمدرشید شکیب 1358/04/24 9 حمیدحاجی عبدالوهاب 1368/08/13
3 حسین شاه اویسی 1358/10/03 10 حسن زهره ای 1372/07/11
4 محمدعلی مهرآسا 1359/03/01 11 محمدرضا رحیمی 1372/07/22
5 ناصر ارسطوایرانی 1359/10/30 12 عبدالله رمضان زاده 1376/07/04
6 علیرضا شیخ عطار 1360/06/03 13 اسدالله رازانی 1380/07/10
7 محمدحسن اصغرنیا 1360/09/22 14 اسماعیل نجار 1384/10/15
8 علیرضا تابش 1363/09/10  15

 علیرضا شهبازی

16   عبدالمحمد زاهدی 

1389/04/1

 92/09/10

بازدید [ 19831 ]
برچسب ها