چهار شنبه 22 اردیبهشت سال 1400

اخبار

  جمع آوری معتادین متجاهر برای مردم امنیت و آرامش بە همراە می‌آورد/ دستگاه‌های فرهنگی در بخش مبارزە با مواد مخدر رسالت سنگین‌تری دارند

جمع آوری معتادین متجاهر برای مردم امنیت و آرامش بە همراە می‌آورد/ دستگاه‌های فرهنگی در بخش مبارزە با مواد مخدر رسالت سنگین‌تری دارند

استاندار کردستان تاکید کرد کە جمع آوری معتادین متجاهر از سطح شهرها و مراکز شلوغ برای مردم امنیت و آرامش خاطر بە همراە می‌آورد.

مشاهده مطلب
  قاچاق در کشور نباید بە نام کردستان تمام شود

قاچاق در کشور نباید بە نام کردستان تمام شود

استاندار کردستان با اشارە بە ذهنیت‌های اشتباە موجود در کشور گفت: نباید اجازە داد کە قاچاق در کشور بە نام استان تمام شود.

مشاهده مطلب
  پروژه راه آهن همدان - سنندج تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

پروژه راه آهن همدان - سنندج تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

استاندار کردستان گفت: تاکنون از ۱۵۱ کیلومتر خط آهن همدان - سنندج، ۷۰ کیلومتر آن ریل‌گذاری شده و امیدواریم تا ۲ ماه آینده این پروژه مهم به بهره‌برداری برسد.

مشاهده مطلب
  عدم نظارت بر رعایت استانداردها، خیانت به مردم است

عدم نظارت بر رعایت استانداردها، خیانت به مردم است

استاندار کردستان در جلسه شورای استاندارد استان، گفت: عدم نظارت بر رعایت استانداردها، خیانت به مردم است.

مشاهده مطلب
  نماز عید فطر در فضای باز برگزار می‌شود

نماز عید فطر در فضای باز برگزار می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، اعلام کرد: نماز عید فطر در فضای باز و با محدودیت زمانی برگزار می‌شود.

مشاهده مطلب
  طرح توسعە بیمارستان تامین اجتماعی سقز در تیرماە بە بهرەبرداری می‌رسد

مرادنیا:

طرح توسعە بیمارستان تامین اجتماعی سقز در تیرماە بە بهرەبرداری می‌رسد

استاندار کردستان وعدە داد کە در تیرماە سال‌جاری طرح توسعە بیمارستان تامین اجتماعی سقز بە بهرەبرداری می‌رسد. .

مشاهده مطلب
  فرودگاە سقز تا یک‌ماە آیندە باید بە بهرەبردای برسد/ همە دستگاه‌ها و مدیران بە تعهدات خود در خصوص فرودگاە سقز عمل کنند

فرودگاە سقز تا یک‌ماە آیندە باید بە بهرەبردای برسد/ همە دستگاه‌ها و مدیران بە تعهدات خود در خصوص فرودگاە سقز عمل کنند

استاندار کردستان ضمن تاکید بە مدیران استانی برای اجرای تعهدات خود در خصوص فرودگاە سقز‌ بە صراحت گفت که این فرودگاه باید تا ۲۰ خرداد سال‌جاری به بهره‌برداری برسد.

مشاهده مطلب
  بازدید استاندار کردستان از جادە جدید سنندج بە مریوان/ جادە جدید سنندج مریوان باید تا پایان اردیبهشت ماە بە ایستگاە پایانی برسد/ بیش از۷۰۰ میلیارد تومان برای راە سنندج بە مریوان هزینە شدە است

بازدید استاندار کردستان از جادە جدید سنندج بە مریوان/ جادە جدید سنندج مریوان باید تا پایان اردیبهشت ماە بە ایستگاە پایانی برسد/ بیش از۷۰۰ میلیارد تومان برای راە سنندج بە مریوان هزینە شدە است

استاندار کردستان ضمن بازدید از جادە جدید سنندج بە مریوان در محور تیژتیژ -گاران تاکید کرد کە این جادە باید تا پایان اردیبهشت ماە سالجاری بە ایستگاە پایانی برسد.

مشاهده مطلب
  نقاط حادثه‌خیز جاده قدیم سنندج - مریوان سریع‌تر برطرف شود

نقاط حادثه‌خیز جاده قدیم سنندج - مریوان سریع‌تر برطرف شود

استاندار کردستان تاکید کردبا توجه به اینکه تردد هنوز از جاده قدیم سنندج - مریوان(محدوده گردنه خروسه) انجام می‌شود، این محور باید اصلاح و نقاط حادثه‌خیز برطرف شود.

مشاهده مطلب
  پیام استاندار کردستان بە مناسبت آغاز هفتە هلال احمر

پیام استاندار کردستان بە مناسبت آغاز هفتە هلال احمر

بهمن مرادنیا در پیامی روز جهانی صلیب سرخ و آغاز هفته جمعیت هلال احمر را تبریک و تهنیت گفت.

مشاهده مطلب

مطالب پربازدید