آمارگیری منابع و مصارف آب با دقت انجام شود
27 خرداد 96  10:24 ق.ظ
استاندار کردستان بر ضرورت دقت در موضوع آمار گیری در منابع و مصارف آب برای برنامه ریزی های اصولی تر در آینده تاکید کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان کردستان بر دستیابی به یک آمار پایه در خصوص وضعیت آب استان و منابع مصرف آن تاکید کرد و افزود: لازم است که یک تیم نظارتی قوی این آمارگیری و پایش را با حساسیت دنبال و زیر نظر داشته باشد .

وی با بیان اینکه ما نیازمند یک آمار و اطلاعات پایه در بخش آب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در آینده هستیم افزود: آمارگیری به ما کمک می کند که به سمت تعادل بخشی در زمینه آب و بهبود شرایط پیش برویم.

زاهدی با بیان اینکه در سنوات گذشته کارهای خوبی برای تعادل بخشی منابع آب در سطح استان و دشت های ممنوعه صورت گرفته است اضافه کرد: نصب کنتورهای هوشمند، کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی، استفاده از ارقام کم مصرف و مکانیزه شدن سیستم آبیاری از جمله آن اقدامات بوده است.

استاندار کردستان چالش عمده سال‌های آینده در کشور و خاورمیانه را موضوع آب دانست و گفت: لازم است شورای حفاظت از منابع آب شهرستانها بصورت مرتب برگزار و در جهت جذب منابع ملی وزارت نیرو در بخش آب اقدامات موثر انجام شود.