پنج شنبه 1 فروردین سال 1398

گزارشات ویدئو

«مرکز موسیقی کردستان»، خانه امید هنرمندان موسیقی با پیگیری‌های استاندار و در فضایی دلنشین و سنتی تا سال آینده پذیرای نواهای روح‌بخش هنرمندان خلاق کردستان خواهد بود