دو شنبه 19 آذر سال 1397

گزارشات ویدئو

«مرکز موسیقی کردستان»، خانه امید هنرمندان موسیقی با پیگیری‌های استاندار و در فضایی دلنشین و سنتی تا سال آینده پذیرای نواهای روح‌بخش هنرمندان خلاق کردستان خواهد بود