شنبه 27 دی سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

با تلاش استاندار کردستان؛

مرکز موسیقی در سنندج ایجاد می‌شود

استاندار کردستان از تاسیس خانە موسیقی در سنندج، شهر فرهنگ و هنر خبر داد تا نشان دهد علاوە بر توسعە اقتصادی استان با جدیت مسایل فرهنگی را نیز دنبال می‌کند.
  مرکز موسیقی در سنندج ایجاد می‌شودبە گزارش پایگاە اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا با بیان اینکە کردستان و خصوصا شهر سنندج زادگاە موسیقی اصیل و شناسنامە‌دار است گفت: با مساعدت وزارت راە و شهرسازی و سفر دو تن از معاونان مقام عالی وزارت سە واحد مسکونی تاریخی در خیابان شهدا سنندج تملک و پس از مرمت به مرکز موسیقی اختصاص می‌یابد.
مرادنیا در خصوص زمان ایجاد مرکز موسیقی در سنندج گفت: تلاش خواهیم کرد کە در سال آیندە این مرکز کە نقشی مهم در رشد و اعتلای موسیقی خواهد داشت راە‌اندازی و در اختیار هنرمندان و هنرپژوهان کردستانی قرار بگیرد.
استاندار کردستان در ادامە موسیقی ایرانی را مدیون موسیقی کردستان و هنرمندان این دیار دانست و ادامە داد: هم اکنون موسیقیدانان و بزرگان زیادی از این استان و دیگر مناطق کردنشین وجود دارند کە آثار فاخر و بزرگی را بە گنجینە موسیقایی ایران زمین افزودە‌اند.
مرادنیا افزود: مرکز موسیقی سنندج کە در آیندە نزدیک تاسیس خواهد شد، باید به محلی برای تولید آثار موسیقایی ماندگار و مکانی برای گردهمایی و حضور هنرمندان این عرصە تبدیل شود.

بازدید [ 981711 ]
برچسب ها