یک شنبه 5 بهمن سال 1399

اخبار انتخابات

پیام قدردانی استاندار کردستان از مردم برای خلق حماسە شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی

بهمن مرادنیا، استاندار کردستان در پیامی از حضور حماسی مردم در یازدهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
پیام قدردانی استاندار کردستان از مردم برای خلق حماسە شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی
بە گزارش پایگاە طلاع رسانی استانداری کردستان در این پیام آمده است؛

حضور حماسی مردم بزرگوار ، فرهنگ مدار و پایبند بە آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی در حماسە دوم اسفندماە برای تعین نمایندگان استان در یازدهمین دورە مجلس شورای اسلامی، موجب شادی دوستداران کشور و ناامیدی دشمنان کینەتوز این سرزمین شد.

مردم استان کردستان هموارە و در همە صحنەها پشتیبان نظام بودە و ثابت کردە اند با انتخاب صندوق های رای بعنوان بارزترین جلوە دمکراسی دل در گرو توسعە ،آبادانی و پیشرفت استان دارند، جای دارد از یکایک شما مردم شریف استان بە پاس حضور حماسی و قهرمانانە در پای صندوق های رای در همە شهرها و روستاها قدردانی می‌کنم و سعادت و بهروزی یکایک شما را از خداوند سبحان مسألت می‌نمایم.
 

بازدید [ 45657 ]
برچسب ها