شنبه 9 اسفند سال 1399

پایگاه بسیج استانداری کردستان

  پیام تبریک هفته بسیج پایگاه شهید کاظمی استانداری کردستان

پیام تبریک هفته بسیج پایگاه شهید کاظمی استانداری کردستان

شورای فرماندهی پایگاه شهید کاظمی استانداری کردستان در پیامی هفته بسیج را تبریک گفتند.

مشاهده مطلب