دو شنبه 30 فروردین سال 1400

اخبار

مدیران ناکارآمد باید از کردستان بروند

استاندار كردستان بر اهميت جذب، حمايت و تسهيل روند سرمايه گذارى در كردستان، تصريح كرد: هر مديرى كه نمى تواند در اين زمينه همكارى كند، بهتر است از كردستان برود.
مدیران ناکارآمد باید از کردستان بروند


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
بهمن مرادنيا در جلسه ستاد سرمايه گذارى استان، پس از استماع مشكلات احصاء و مطرح شده از سوى سرمايه گذاران استان، گفت: مشكل كردستان با حرف و سخن حل نمى شود، شعارزدگى موجب شده عمل گرايى را فراموش كنيم.
وى در خصوص گله مندى سرمايه گذاران از كارشكنى بدنه كارشناسى ادارات در حمايت از سرمايه گذارى در استان، خاطرنشان كرد: اگر ادارات كارشناس سالار شده به دليل ضعف مديريتى است، مديران بايد شخصا اين امور را پيگيرى كرده و به نتيجه مطلوب برسانند.
مرادنيا افزود: كارشكنى و عدم توجه كارشناسان به انعطاف پذيرى قانون، موجب ايجاد فساد ادارى مى شود.
در ادامه اين جلسه استاندار كردستان از پيشنهاد رييس اتاق بازرگانى استان در خصوص برگزارى همايش سرمايه گذارى در استان استقبال كرد و برگزارى آن در موقعيت مناسب را فرصتى براى دعوت از سرمايه گذاران و معرفى و ارائه بسته هاى سرمايه گذارى به آنان دانست.
وى در پايان ناتوانى در رفع مشكلات سر راه سرمايه گذارى  ر استان را خيانت به مردم عنوان و خاطر نشان كرد: اگر بر سر سفره مردم نان نيست، ما مديونيم پس بايد تلاش كنيم راه را براى سرمايه گذاران باز كنيم تا توسعه و اشتغال در استان ايجاد شود.

برچسب ها