شنبه 27 دی سال 1399

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

  مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کردستان

راغب الفت


ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
دانلود [240]

ارائه گواهی تحصیل اتباع خارجی
دانلود [200]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
دانلود [222]

انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی در داخل استان
دانلود [236]

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
دانلود [257]

تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت
دانلود [226]

تفكيك و تكميل پرونده هاي خانوار اتباع خارجي
دانلود [276]

ثبت طلاق اتباع خارجی
دانلود [179]

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
دانلود [204]

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
دانلود [202]

جذب کمکهای سازمان های بین المللی برای اتباع خارجی
دانلود [187]

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
دانلود [194]

رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی
دانلود [241]

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
دانلود [168]

رفع توقیف خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز
دانلود [272]

رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
دانلود [179]

رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
دانلود [188]

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
دانلود [244]

صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
دانلود [342]

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
دانلود [299]

صدور مجوز برنامه هاي فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
دانلود [192]

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
دانلود [183]

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی
دانلود [235]

صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
دانلود [257]
بازدید [ 5112 ]
برچسب ها