شنبه 27 دی سال 1399

اخبار

دستگاه‌های دولتی با رویکرد کمک بە بهبود فضای شهری بە شهرداری کمک کنند

استاندار کردستان تاکید کرد کە دستگاه‌های دولتی با هدف بهبود فضای شهری و روان سازی ترافیک با شهرداری تعامل و همکاری داشتە باشند.
دستگاه‌های دولتی با رویکرد کمک بە بهبود فضای شهری بە شهرداری کمک کنند


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگی طرح اجرایی خیابان طاهربگ جاف و چهل چشمه حدفاصل بلوار قائم مقام تا بلوار پاسداران سنندج گفت: اجرای این طرح که در دستور کار شهرداری سنندج قرار دارد می تواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک داشته باشد.
وی افزود: بنابر مطالعات انجام شده بخشی از خانه معلم و نوسازی مدارس درون این پروژه قرار می گیرد و لازم است این دستگاه با شهرداری طبق روال قانونی همکاری و تعامل داشته باشند.
مرادنیا با بیان اینکه توافق با مالکینی که املاکشان در در این طرح قراردارد و همچنین با هیات امنای مسجد ادب و اوقاف باید در اولویت قرار بگیرد، افزود: بی گمان وقتی مردم و ساکنین این محلات به خوبی در جریان مزایای اجرای پروژه قرار بگیرند توافق و همکاری خواهند کرد.
استاندار کردستان یادآوری کرد: با توجه به شرایط امروز و پیش بینی افزایش خودروها و میزان تردد در این نقطه مرکزی از شهر سنندج در آینده لازم است اقداماتی از این دست زودتر انجام شود، چرا که در صورت عدم اقدام حجم مشکلات در آینده بیشتر خواهدشد.
وی اضافه کرد: برای پیشبرد پروژه می طلبد این پروژه در دو فاز سه راه ادب تا مسجد ادب و از مسجد ادب تا خیابان چهل چشمه برنامه ریزی شود.

بازدید [ 124260 ]
برچسب ها