دو شنبه 28 بهمن سال 1398

گزارشات ویدئو

حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، فرماندار مریوان نماینده مجلس و امام جمعه مریوان در مرز خانم شیخان و دیدار با مردم