شنبه 27 دی سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان:

تدوين سند آمايش آموزش عالى استان، ضرورتى در راستاى توسعه كردستان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان با اذعان به نامتناسب بودن توزيع رشته هاى دانشگاهى كردستان با ضرورت هاى توسعه اى استان، تاكيد كرد: بايد سند آمايش آموزش عالى استان به سرعت تدوين شود.
تدوين سند آمايش آموزش عالى استان، ضرورتى در راستاى توسعه كردستان


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
حسين فيروزى در اولين جلسه كارگروه استانى آموزش، پژوهش، فناورى و نوآورى، با اشاره به عدم گسترش مراكز دانشگاهى در كردستان متناسب با رشد جمعيتى استان، از بومى گزينى دانشگاه هاى كشور انتقاد كرد و افزود: اين نوع گزينش به ضرر دانش آموزان كردستانى، و بى عدالتى در آموزش عالى است كه به هيچ وجه قابل قبول نيست زيرا عدالت در آموزش، پايه و زيربناى عدالت است  
معاون استاندار كردستان در اين خصوص از رييس دانشگاه كردستان خواست طى نامه اى به وزير محترم علوم، خواستار بازبينى در اين امر و يا اخذ تصميم جايگزين براى دستيابى دانش آموزان كردستانى با ساير دانش آموزان كشور، شود. 
وى همچنين اظهار داشت: توزيع رشته هاى دانشگاهى نيز با ضرورت هاى توسعه اى استان كاملا نامتناسب است و نيازهاى توسعه اى استان را برآورده نمى كند. 
فيروزى خاطرنشان كرد: بايد سند آمايش آموزش عالى استان در راستاى همسويى رشته هاى دانشگاهى با نياز توسعه اى استان هر چه سريعتر تدوين و حتى در پذيرش دانشجو در دانشگاه هاى استان براى مهر ٩٧ اعمال شود.
وى در ادامه به اهميت آگاه سازى خانواده ها و دانش آموزان در خصوص انتخاب رشته هاى دانشگاهى و ظرفيت بازار كار استان اشاره كرد و گفت: متاسفانه امروزه مدرك به جاى درك تبديل به ارزش شده كه لازم است اين مشكل با هدايت تحصيلى و راهنمايى ها صحيح، بازيابى و اصلاح شود. 
معاون استاندار همچنين بر اهميت تخصيص يك درصد اعتبارات جارى دستگاه هاى استان به پژوهش، خاطرنشان كرد: اين پژوهش ها بايد تقاضا محور باشد و گرهى از مشكلات استان باز كند و در اين راستا توسعه فناورى نيز كه گامى به سوى توسعه استان است نبايد ناديده گرفته شود. 
فيروزى در بخش ديگرى از اين جلسه يادآور شد: كارگروه استانى آموزش، پژوهش، فناورى و نوآورى يكى از كارگروه هاى تخصصى زيرمجموعه شوراى توسعه استان است و به عنوان دانش بنيادترين كارگروه، بايد براى آموزش و پژوهش استان برنامه ريزى كند.

بازدید [ 952527 ]
برچسب ها