چهار شنبه ۱ آذر سال ۱۳۹۶

انتخابات شوراهای اسلامی

اطلاعات آماری و انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور در استان کردستان

دوره واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت متوسط کشور
اول 653848 570253 87.21 64.42
دوم 934011 497590 53.27 49.96

بازدید [ 313 ]
برچسب ها