دو شنبه 30 فروردین سال 1400

اخبار

استاندار کردستان:

احیا امر به معروف و نهی از منکر نیازمند بکارگیری راهکارهای جدید است

استاندار کردستان احیا امربە معروف ونهی از منکررا نیازمند بکارگیری روش های جدید در جهت تاثیر گذاری بیشتر در جامعه دانست
احیا امر به معروف و نهی از منکر نیازمند بکارگیری راهکارهای جدید است
بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسە ستاد احیا امر بە معروف و نهی از منکر شهرستان قروە با بیان اینکه اجتماع همواره در حال تغییر و بسیار پیچیده شدە است گفت: باتوجه به وجود فضای مجازی و گسترش آن در جامعه، راه مقابله با منکرات نیز باید به روز و جدید باشد.
وی ادامه داد: باید نوع رفتارها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که ضمن ممانعت از منکر و اشاعه معروف، آبروی فردی به مخاطره نیفتد.
زاهدی نوع برخوردها را با افراد در تمامی خانواده ها موثر دانست و اظهار کرد: وظیفه ستاد احیا این است که از طریق کار فرهنگی، تفکر و برخوردهای مشفقانه فعالیت کند.
استاندار کردستان با اشارە بە اینکە به فرموده مقام معظم رهبری " فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید به یک وجدان عمومی تبدیل شود"  افزود: باید در برخورد با منکرات، حساس بوده و فصا را طوری طراحی کنیم که زمینه ارتکاب به آن کاهش یابد.
زاهدی با بیان اینکه بشر همواره به دنبال خلاقیت و ابتکار در زمینه های مختلف است ادامه داد: رسیدن به سعادت یا شقاوت به نحوه استفاده ما از امکانات و ابتکارات جدید مانند فناوری های نوین بستگی دارد.
وی اقدامات و فعالیت های ستاد احیا امر به معروف و نهی ازمنکر استان را قابل تقدیر دانست و خواستار توجه جدی تر مسئولان ستاد شهرستانها به این بحث شد.

برچسب ها