پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت صعود مقتدرانە تیم ملی فوتبال ایران بە جام جهانی ۲۰۱٨

عبدالمحمد زاهدی با انتشار پیامی صعود مقتتدرانە تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بە بازی‌های جام جهانی ۲۰۱٨ روسیە را تبریک و شادباش گفت.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ در این پیام آمدە است؛

قطعی شدن صعود تیم ملی فوتبال کشورمان بە عنوان سومین تیم حاضر بدون شکست در این رقابت ها و پیش از پایان رسمی بازی های مقدماتی موجی از شور و شعف در میان اقشار مختلف مردم ، بویژە جوانان غیور و عزتمند در جای جای ایران اسلامی بە پا کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان ترکیبی زیبا از جوانان مستعد و از تمامی جغرافیای زیبای ایران بود کە با همدلی وتلاش مداوم وخستگی ناپذیر و با توکل بر ذات خداوند بی همتا در ایام مبارک ماە رمضان این اتفاق مبارک را رقم زدند.

اینجانب ضمن تبریک بە محضر ملت بزرگ ایران وبخصوص مردم شریف استان کردستان آرزوی توفیقات روز افزون برای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران را در ادامە راە دارم.

23 خرداد 96