پروژه های مهم

نوع پروژه: وضعیت پروژه: محل اجرا:
عنوانمحل اجرانوع پروژهوضعیتتاریخ شروعتاریخ خاتمه
تکمیل اجرای باند دوم محور سنندج - همدان -- ملی در دست اجرا 1387 1388
احداث باند دوم محور کرمانشاه - سنندج - میاندوآب -- ملی در دست اجرا 1382 1386
اجرای خط انتقال تقویت گاز روانسر - کامیاران -- ملی تکمیل شده 1378 1384
اجرای خط انتقال تقویت گاز زنجان - حلب - بیجار -- ملی تکمیل شده 1379 1385
اجرای خط انتقال تقویت گاز بیجار - دهگلان -- ملی تکمیل شده 1387 1388
اجرای خط انتقال تقویت گاز ساوه - همدان - بیجار -- ملی تکمیل شده 1387 1388
اجرای خط انتقال تقویت گاز بیجار - تکاب - میاندوآب -- ملی تکمیل شده 1387 1388
مطالعه و اجرای بهسازی راه سقز - بانه - سردشت -- ملی در دست اجرا 1387 1388
مطالعه و اجرای بهسازی راه سقز - مریوان -- ملی در دست اجرا 1387 1391
احداث شهرک صنعتی بانه بانه استانی در دست اجرا 1380 1390
ایجاد امکانات زیربنایی در بازارچه مرزی زیرانبند بانه استانی در دست اجرا 1382 1387
بهسازی راه روستایی بوالحسن - چومان زرواو بانه استانی در دست اجرا 1367 1386
احداث تأسیسات فاضلتاب شهر بانه بانه استانی در دست اجرا 1380 1386
بهسازی و آسفالت راه شیخ بشارت - سیوری - آقبلاغ طغامین بیجار استانی تکمیل شده 1386 1386
احداث راه روستایی هرار کانیان - گیزمل - کول - دوزخدره و قزل بلاغ دیواندره استانی در دست اجرا 1382 1387
احداث سیلوی ذخیره سازی گندم 60000 تنی در دیواندره دیواندره استانی در دست اجرا 1382 1388
اجرای سد سیازاخ دیواندره ملی در دست اجرا 1382 1388
احداث تأسیسات زیربنایی مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سیروان سروآباد استانی در دست اجرا 1374 1388
بهسازی و آسفالت راه روستایی دوآب - پایگلان سروآباد استانی در دست اجرا 1382 1389
بهسازی و آسفالت محور اورامان - نوین سروآباد استانی در دست اجرا 1385 1385
احداث تأسیسات فاضلاب شهر سقز سقز استانی در دست اجرا 1387 1390
احداث فرودگاه سقز سقز استانی در دست اجرا 1387 1390
اجرای سد چراغ ویس -- ملی در دست اجرا 1387 1390
مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه قشلاق سنندج استانی در دست اجرا 1387 1390
تکمیل بلوار قدس سنندج سنندج استانی تکمیل شده 1387 1387
تکمیل بلوار ساحلی سنندج استانی در دست اجرا 1387 1390
احداث برج مراقبت و توسعه فرودگاه سنندج سنندج استانی در دست اجرا 1387 1390
ارتقاء فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه کردستان سنندج ملی در دست اجرا 1387 1390
احداث بلوک C و سلف سرویس دانشکده علوم دانشگاه کردستان سنندج ملی در دست اجرا 1387 1390
احداث فاز 2 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان سنندج ملی در دست اجرا 1387 1390
احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان سنندج ملی تکمیل شده 1387 1387
احداث بیمارستان 540 تختخوابی سنندج ملی در دست اجرا 1387 1390
احداث تالار مرکزی (2500 نفره) سنندج سنندج ملی در دست اجرا 1387 1390
عملیات اجرایی پتروشیمی کردستان سنندج ملی در دست اجرا 1387 1390
تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج سنندج ملی در دست اجرا 1387 1390
احداث سیلوی ذخیره سازی گندم 85000 تنی در قروه قروه استانی تکمیل شده 1387 1390
احداث سد سورال قروه ملی در دست اجرا 1387 1390
احداث سد سنگ سیاه قروه ملی تکمیل شده 1387 1387
گازرسانی به شهر موچش کامیاران کامیاران ملی در دست اجرا 1387 1390
ایجاد امکانات زیربنایی در بازارچه مرزی باشماق مریوان استانی تکمیل شده 1387 1387
احداث تأسیسات فاضلاب شهر مریوان مریوان استانی در دست اجرا 1387 1390