بند ا- شرح وظایف

-اجرای قانون ورود واقامت بیگانگان، احوال شخصه وحوادثی که برای اتباع خارجی در حوزه استان بوجود می آید.

-دریافت وثبت گزارشهای مربوط به تردد مجاز وغیر مجاز اتباع خارجی در حوزه استان وانعکاس آنها به مراجع ذیربط

-انجام امور مربوط به تقاضای تابعیت، ترک تابعیت، بقاء تابعیت و شناسایی تابعیت خارجی واستملاک اتباع خارجی وتکمیل وارسال مدارک مربوط به وزارت کشور وسایر مراجع ذیربط

-انجام امور مربوط به پناهندگان و معاودان وایجاد اردوگاهها وادار ه امور آنها وانجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندیها نواقص ومعایب موجود از طریق مراجع مسئول

-مطالعه وبررسی در مورد نیازمندیها وتأمین رفاه وبرقراری مستمری پناهندگان ومعاودان، رانده شدگان وهمچنین امور مربوط به اشتغال وآموزش آنها وتهیه گزارشات لازم در این زمینه جهت اتخاد تصمیم مقتضی

-بررسی ونظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات موجود واعلام نظر به مرکز

-رسیدگی به امور ممنوع الورودین وممنوع الخروجین با هماهنگی ارگانهای ذیربط واعلم نظر به مرکز

-جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری نیروی انسانی آوارگان، رانده شدگان واتباع خارجی سایر کشورها در استان

-نظارت بر اجرای تصمیمات شوار ی هماهنگی امور آوارگان وکمیسیون مادن 12 اتباع خارجی مبنی بر طرد و خروج آوارگان واتباع خارجی متخلف از طریق مراجع ذی صلاح

-انجام امور مربوط به ترخیص وتوزیع کالاهای اهدایی با کسب مجوز از مرکز تهیه گزارش های لازم از کمک های اهدایی دریافتنی ونحوه توزیعه آنها

-انجام امور مربوط به برگزاری سمینارها وگردهمایی ها ومصاحبه مطبوعاتی در ارتباط با اتباع ومهاجرین خارجی با هماهنگی مرکز

-تهیه وتنظیم گزارش های لازم و ارائه آنها به مقامات ذیصلاح

بند 2- گزارش عملکرد و عمده خدمات دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی به اتباع عراقی

-احداث 5 اردوگاه دائمی( ورمهنگ کامیاران- دزلی وبهرام آباد سروآّباد- سراء سقز وکریم آّباد دهگلان) وایجاد تاسیسات عمده از جمله خانه بهداشت، سالن اجتماعات، مسجد، انبار، حمام عمومی، سیستم فاضلاب کشی، برق کشی، لوله کشی آّب آشامیدنی، تلفن ، ساختمان اداری، برق معابر، سپتینگ تانک، احداث باغ میوه(اردوگاههای ورمهنگ و کریم آّباد به وسعت 38 هکتار) ، مدرسه، تعمیر و مرمت منازل مسکونی، استفاده از ماشین آلات سبک وسنگین وایجاد زمین ورزشی ومحوطه سازی و...

-تشکیل کمیته های فرعی وکارگروههای فرعی اتباع بیگانه با مشارکت ادارات عضو و بررسی مشکلات عمده مرتبط با اتباع عراقی از جمله ازدواج های غیر رسمی، ترددهای غیر قانونی، بررسی درخوات اقامت افرادف طرد متخلفین، برنامه ریزی جهت بحرانهای مختلف، تابعیت، اشتغال های کاذب

-اجرای طرحهای آمایش اتباع خارجی شامل شناسایی، درج اطلاعات، تهیه عکس دیجیتالی، صدور کارت شناسایی جدید، تشکیل پرونده ثبت ازدواجهای غیر رسمی، عودت متقاضیان بازگشت به کشور متبوع وهدایت متقاضیان جهت اخذ لسه پاسه به کشور ثالث و...

-هماهنگی با کمیساریای عالی سازمان ملل وسایر NGO ها ی خارجی در خصوص دریافت سبد غذایی ( آرد- برنج- روغن حبوبات) بازگشت حمایتی اتباع عراقی از طریق مرزهای رسمی، توزیع لوازم التحریر در میان دانش آموزان و...

-شناسایی کلیه مزدوجین غیر رسمی-فرزندان بی هویت ویا مشکوک التابعیت وساماندهی قانونمند آنان

بند 3- گزیده ی از قوانین و مقررات ازدواج و تابعیت اتباع خارجی

ازدواج

ماده 1060 قانون مدنی

-ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 17 قانون ازدواج

-ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده ودولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید، هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 645 قانون مجازات اسلامی

-عدم ثبت واقعه نکاح جرم ومستوجب مجازات است.

توضیح:

-دادگاه ها نیز نباید قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور اقدام به پذیرش دعوی وصدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی نمایند چون جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامی وسایر جرائم وتخلفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی می باشند لذا در صورتی که دادگاهها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج با اینگونه جرائم برخورد نمایند مکلفند طبق مواد 3 و6 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به جرم انتسابی رسیدگی نمایند وعدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال مانع رسیدگی وصدور حکم نخواهد بود( موضوع بخشنامه شماره 1005/77/1 مورخ 8/2/77 ریاست محترم قوه قضائیه به کلیه دادگاههای عمومی سراسر کشور) 

ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی امتیازی برای اقامت واشتغال مرد خارجی در ایران محسوب نمی شود

هشدار:

به موجب قوانین تابعیت جمهوری اسلامی ایران، در صورت ازدواج با تبعه خارجی تابعیت زوج (کشورهای افغانستان، زلاندنو، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، قطر، بحرین، سنگال، عر بستان سعودی، ویتنام، سوئیس، یونان) به زوجه( تبعه ایران) تحمیل می گردد.

آئین نامه اجرای مصوب 6/7/45  هیئت وزیران

-         هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پیشنهاد شماره 5735/ش 15 مورخ 27/5/45  وزارت کشور در اجرای ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج مصو ب سال 1316  آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی را به شرح زیر تصویب نمودند.

 • ماده 1-به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه زناشوئی بانوی ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئین نامه صادر نماید
 • ماده2- برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه وتسلیم دارند:

       درخواست نامه مرد وزن مبنی بر تقاضای صدور پروانه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.

       گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی وبه رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع خود   ( به   غیر از    کشورهای اروپایی) در صورتیبکه تهیه گواهی مذکور برای زوج امکانپذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدارک فوق در   صورت رضایت زن پروانه  زناشویی را صادر نماید.

 • ماده3- وزارت کشور  در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 2 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود
 •  گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا ماموریان سیاسی وکنسولی کشور متبوع مرد.

  تابعیت

  ماده 979 قانون مدنی

  -اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

  oبه سن هجده سال تمام رسیده باشند.

  oپنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند

  oفراری از خدمت نظامی نباشند.

  oدر هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

بخشنامه شماره 109577/550 مورخ 15/7/85  مجلس شورای اسلامی

 -         در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (4) (5) و (6) ماده (976) قانون مدنی والحاق یک تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، در جلسه علنی مورخ 2/7/85  تصویب وبه تائید شورای محترم نگهبان رسیده است.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85  مجلس شورای اسلامی  

-         ماده واحده: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

-         تبصره 1- چنانچه سن مشمولین این ماده واحده  در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

-         تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در ایران متولد شوند وازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده 1060 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد پس از رسیدن به سن 18 سال تمام وحداکثر ظرف مدت یک سال بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 976 قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.