اطلاعات تماس


توجه: جهت دسترسی به تلفنهای داخلی (شماره های چهار رقمی) عدد 211 را به اول شماره اضافه نمایید.

استانداری

  • آدرس پستی : سنندج - خیابان امام خمینی - استانداری كردستان
  • كد پستی : 6614736791
  • نمابر: 2264722
  • پست الكترونیك : Info@Ostan-kd.ir
بالا
دفتر استاندار
سرپرست حوزه: عبدالرضا میقانی 2263820-1
نمابر 2263817
آقایان محمدی – ساعدی نیا-کریمی 2266-7
آقایان بناگر - احمدی 2221
خانم زمانی 2220
مشاورین استاندار 2348
بالا
اداره روابط عمومی و امور بین الملل
مدیرکل: کوهسار دادور 2222 -2264767
اردستانی_ساعدی_کریم پور 2263822-2237
فیاضی - یاسینی 2209
بالا
حراست
آقای محمد مبین 2263813-2263824
آقایان تاهو-خداویسی 2263
آقایان شریفیان-خدابنده لو 2347
خانم حسن آبادی 2365
آقای خدابنده لو –خانم یوسفی 2203
خانم غلامی 2333
اطلاعات برادران 2359
اطلاعات خواهران 2297
اطلاعات پارکینگ 2296
بالا
اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی
مدیر کل: آقای عثمان رحیمی 2279 - 2263842
مسئول دفتر آقای پیام عربیان 2279-2263842
   
معاون آقای محمد صالح صحرایی 2239
آقایان امینی- صفی خانپور - حسینی 2269
خانم رحمانی – شامی 2375
بالا
معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی آقای علیرضا آشناگر 2263810
مسئول دفتر: آقای محمود خانی 2263810-2263833 - 2219
آقای جمالی 2294-2212

دفتر سیاسی انتظامی
مدیر کل: آقای بهنام نظری 2386 - 2263834
معاون: 2391 -2268002
مسئول دفتر: آقای جوهری 2263834-2386
آقایان فلاحی – میرزایی-حیدری 2257
آقای حقیری – رضائی-شایگان فر 2388
تخلفات اداری 2385
دبیرخانه شورای تامین: آقایان قائم پناه - قنبری 2263837 - 2258
آخانم جمشیدی - امانی - صدریان 2389

امور اجتماعی و شورا
مدیر کل آقای رحمانی آبیدر 2280 - 2263832
مسئول دفتر: آقای اصغر نژاد 2263832-2280
آقایان مبارکی- زارع منش 2248
خانم امجدی-تارا-پاشایی 2268
اقای امید محمدی 2241
   


هزینه گزینش
رییس هسته گزینش آقای امان الهی 2263830-2392
 خانم شعله عزیزی 2390
آقای بابک شاهمرادیان-زمانی محمدی 2253


کمسیون امور بانوان
خانم نصر صادقی 2356-2263814
خانم ها همت بلند –رستگار نسب -محمدپور 2345
   


امور اتباع و مهاجرین
علی اکبر عربی 3237705 - 3237615 - 32376190

بالا

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی: آقای حسین فیروزی 2339-2360-2263841
مسئول دفتر: آقایان مرادی -فروتن 2339-2360-2263841
مدیر کل فن آوری اطلاعات: آقای مهندس صدری 2315-2264125
آقای فریور 2354
آقایان نوری - ساعدی 2327
آقایان خلیلی - لطفی 2328
آقای آقداشی 2382

بالا


مدیریت توسعه منابع انسانی
مدیرکل :آقای اسعد یوسفی 2263811
آقای ساعد پناه 2318
معاون خانم چاوشی نژاد 2310
خانم شالپوش-احمدی –آقای زارعی 2317
خانم هدایتی پور-کالی-راستین 2323
بالا

اداره کل اداری و مالی
مدیر کل: آقای فخری 2350 - 2263835
معاون مالی : رحمانی 2380
معاون : خانم شیخ الاسلام 2295
مسئول دفتر : آقای محمدی 2263835-2350
خانم احمدی 2320
آقایان افضلی-حقیقیان 2330
بالا

کارگزینی
رئیس خانم فتاحی-شیخ احمدی-محمد پور 2290
آقای آقایی 2316
خانم احمدی 2226
حسینی-یعقوبی-محمدی 2226
افضلی 2235
خانم کریمی 2343
بالا

دبیرخانه
رئیس اداره دبیرخانه : آقای کاتورانی 2224-2229
خانم صوفی مجید پور –ذکریایی-خضری 2224
آقایان ادب اموز-محمدی-راست خدیو-منیجه زاد-رحیمی 2250
بالا
ذیحسابی
رئیس : آقای ظاهری 2263843 - 2305
آقای جانعلی پور 2371

آقایان بهروز احمدی - آلتونی

2335
آقایان حدادیان 2303
خانم قوامی-اساسی-نساری 2300
خانم دهنوی-کریمی-زالیه 2271
آقای ساعدی 2213
آقایان اردلان - کریمی- امینی 2259
بالا
تدارکات
آقایان شریعتی - غفاری- رمشتی 2340 - 2266572
آقای فتحی (انباردار) 2368
بالا
مهمانسرا
آقای زاهدی 2249
طبقه همکف 2276
طبقه دوم 2338 - 2378
طبقه سوم 2336 - 2262
بالا
خدمات
آقایان زندسلیمی – محمدی-خانی 2369
آقای پاریاد (اموال) 2270
بالا
نقلیه
آقای آجیلی 2232
بالا
چاپ و تکثیر
خانم رضایی 2312
بالا


ساختمان شماره 2

آدرس پستی : سنندج بلوار پاسداران سه راه نیروی انتظامی جنب دانشگاه علوم پزشکی ساختمان شماره 2استانداری كردستان تلفن خانه 7-6666180
كد پستی : 666617713155


معاونت عمرانی
معاون هماهنگی امور عمرانی آقای امیر قادری 6667679-81
رئیس دفتر آقای ساعدپناه 325
خانم گلچینی 325-6667670
آقای مندمی 333
دفتر فنی
مدیرکل : آقای صیدی 6667677 -78
327
معاون: آقای کمانگر 328-66667676
آقای مرادی 305
آقای مولانایی 306
خانم نازک کار 342-6666189
آقای عارفی 323
   
آقای درویشی 341
آقای حسنخانی 312
آقای وفایی 315
آقای اله ویسی 311
آقایان محمدی-فرجی -میری 326
آقای نجاری 308
آقایان سوسنی-قاسم نژاد 350
آقای فیضی 340
آقای بهرامی 320
   
آقای وثوقی 313
   
بالا

دفتر امور شهری
مدیر کل آقای بهرامی 6667673-213
معاون: آقای کاظمی 6667683-352
آقای جلوه زان 214
خانم حسینی 244
آقای کاظمی 261
آقای معصومی 255
آقای تخت فیروزه 211
   
خانم طهماسبی 256
آقای تهامی نسب 243
خانم عالی 215
بالا

دفتر امور روستایی
مدیر کل آقای شاملی 2217-6667672-82
آقای اقبال 218
خانم معزی 222
خانم گرسیوز 227
خانم یزدانپرست 225
آقای خدامرادی 324
خانم احمدی 326
بالا

کامپیوتر معاونت عمرانی
آقای اسراری 6667675-229
بالا

سازمان همیاری شهرداریهای استان
مدیر عامل آقای شیرزادی 2277330
بالا

معاونت برنامه ریزی
معاون برنامه ریزی: آقای ازهاری 6666190-190
مسئول دفتر : آقای دیوانی 303
آقای قادرمرزی 300
آقای رضا نژاد 304
مرکز آموزش وپژوهشدفتر برنامه ریزی
مدیر کل خانم احمدی 6664682-6664688
118
مدیر کل : آقای بدخشان 6666191-301
    معاون بودجه 6666197-285
آقای امامقلی 6664684-122-137 معاون برنامه ریزی 6666196-286
خانم گویلی-گلباغی 124-125 آقای سعید نیا 260
آقای مجیدی-مرادی 127-128 آقای کریمیان 262
آقای رحیمی-فیضی 126 آقای حکمت نیا 277
خانم مرادی 133-134 آقای مردوخی 278
ویسانی 132 آقای عقبایی 292
آقای برومندی 129 خانم جنتی 294
اتاق کشیک 144 خانم جهانتابی 296
    خانم قناعت 295
    آقای محمدی 281
  آقای کتابی 263
    خانم حسینی 289
    آقای امینی 280
    آقای احمدی 290
    خانم قادری 284

بالا

 

دفتر آمار و اطلاعات و GIS
مدیر کل: آقای سالمی

360

6666195

معاون: آقای صمدیان

363

6666187 

مسول دفتر: آقای احمد محمدی 360
رئیس گروه جمع آوری آمارهای ثبتی و عمومی: آقای کتاب اللهی 265
رئیس گروه حسابهای منطقه ای: آقای کیانی 233
رئیس گروه استخراج و بازبینی: آقای حیدری 253

آقای رضایی

آقای وفایی

اقای محمدنژاد

آقای شریفی

آقای محمودی

آقای باباجانی 

267

266

298

272

325

233

بالا

 

فرمانداریهای استان کردستان
بانه:مسعود منصوری 087542 20233 - 20118
بیجار :حمداله کریمی 087242 24373 - 4933 - 4367
دیواندره :سعدی نقشبندی 087372 2580 - 2620
سقز : نادر فخری 0874 3224535 - 3224525 - 3228207
سنندج:ولی اله میرزایی 0871 2386376 - 3287070
مریوان:عبداله رشیدی پور 087532 21133 - 21134 - 21131
قروه:محمد رسول شیخی زاده 087252 23720 - 2 - 20101 - 20100 -
کامیاران : سروش روحانی 0872352 2290 - 3730 - 2730
سروآباد:احمد محمد رضایی 0875382 3460 - 3535 - 3215

 

شهرداریهای استان کردستان
بانه 087542 20445
بیجار 087242 3900 - 4010
سقز 0874 3228863
سنندج 0871 2255295 - 2266001
دیواندره 087372 2710
مریوان 087532 21445
کامیاران 0872352 2625 - 2610
دهگلان 0872562 3130
سروآباد 0875382 3510